Beoordelingen

TPAC toetst of bestaande certificatiesystemen voldoen aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor hout. De Nederlandse inkoopcriteria staan in het document Dutch Timber Procurement Criteria. De TPAC toetsingsprocedure staat beschreven in Annex I: User Manual. Beide documenten zijn te vinden onder documents.

De volgende certificatiesystemen zijn door de Staatssecretaris Milieu geaccepteerd voor het Nederlands Inkoopbeleid: 

  • FSC Internationaal
  • PEFC Internationaal, voor de Nederlandse markt
  • MTCS (PEFC Maleisië)
  • Keurhout

De rapporten en persberichten horend bij de toetsingsuitslagen vindt u onder TPAC reports en onder press releases.