Assessment of timber certification systems to the Dutch procurement criteria

  • Toetsing

    De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) toetst houtcertificatiesystemen aan de Nederlandse Inkoopcriteria en brengt hierover advies uit aan het Ministerie van I&W. Deze commissie is in het leven geroepen omdat de Rijksoverheid zichzelf heeft verplicht om alleen nog duurzaam in te kopen. Naast de Inkoopcriteria, ontwikkeld met Nederlandse stakeholders, beschikt TPAC over duidelijke procedures die ervoor zorgen dat de beoordeling van certificatieschema's transparant, betrouwbaar en controleerbaar verloopt.

  • Geaccepteerd door de Staatssecretaris voor het Nederlands Inkoopbeleid:

    • FSC Internationaal
    • PEFC Internationaal voor de Nederlandse markt
    • MTCS (PEFC Maleisië)

Nieuws