Beoordelingen

Certificeringssystemen beoordeeld door TPAC

TPAC toetst of bestaande certificatiesystemen voldoen aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor hout. De Nederlandse inkoopcriteria staan in het document Dutch Timber Procurement Criteria. De TPAC toetsingsprocedure staat beschreven in Annex I: User Manual. Beide documenten zijn te vinden onder documents.

Certificatie Systeem

Beoordeeld op alle
relevante criteria van het Rijksinkoopbeleid

Toegelaten door de Staatssecretaris
voor het Rijksinkoopbeleid

MTCS

     √

     

PEFC International

     √

     √

FSC
International

    √

     √

Chain-of Custody Keurhout

    √  
 (alleen CoC)

     √

STIP 

    √
 (alleen CoC)

     

De rapporten en persberichten horend bij de toetsingsuitslagen vindt u onder TPAC reports en onder press releases.