Beoordelingen

Certificeringssystemen beoordeeld door TPAC

TPAC toetst of bestaande certificatiesystemen voldoen aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor hout. De Nederlandse inkoopcriteria staan in het document Dutch Timber Procurement Criteria. De TPAC toetsingsprocedure staat beschreven in Annex I: User Manual. Beide documenten zijn te vinden onder documents.

Certificatie Systeem

Beoordeeld op alle
relevante criteria van het Rijksinkoopbeleid

Toegelaten door de Staatssecretaris
voor het Rijksinkoopbeleid

PEFC International

     √

     √

FSC
International

    √

     √

Chain-of Custody Keurhout

    √  
 (alleen CoC)

     √

STIP 

    √
 (alleen CoC)

     

De bovengenoemde goedgekeurde certificeringssystemen komen overeen met de versies die in de TPAC-reports worden genoemd. Zie deze pagina voor meer informatie.