Forum - Keurhout

  • Het stakeholderforum voor de hertoetsing van Keurhout was online van 23 januari tot en met 20 februari 2019.
  • Aan het eind van de toetsingsprocedure heeft TPAC gerapporteerd hoe het commentaar is meegewogen in het eindoordeel van de Commissie. Dit rapport kan worden gedownload van de TPAC website (zie documents).
  • TPAC's hertoetsing richt zich op het Keurhout Protocol.

  • The forum for the reassessment of Keurhout was open from 23 January until 20 February 2019.
  • At the end of the assessment procedure TPAC has reported how the contributions have been taken into account in its Final Judgement of Keurhout. This report can be downloaded from the TPAC website (see documents).
  • TPAC's assessment focusses on the latest Keurhout Protocol.

 

Ted Wiegman, Symaco 1; posted 20 februari 2019

Contributrion I to TPAC's forum on the Keurhout CoC