Forum - PEFC

The stakeholderforum for PEFC International, PAFC Gabon, PEFC Indonesia, PEFC Netherlands and PEFC Russia was online from 6 March until 3 April 2019.
At the end of the assessment procedure TPAC has reported how the contributions have been taken into account in its Final Judgement. This report can be downloaded from the TPAC website.
TPAC's assessment focusses on the latest PEFC International SFM standard and the four endorsed national standards.


Het stakeholderforum voor PEFC Internationaal, PAFC Gabon, PEFC Indonesie, PEFC Nederland en PEFC Rusland was online van 6 maart tot en met 3 april 2019.
Aan het eind van de toetsingsprocedure TPAC gerapporteerd hoe het commentaar is meegewogen in het eindoordeel van de Commissie. Dit rapport kan worden gedownload van de TPAC website.
TPAC's hertoetsing richt zich op de nieuwe PEFC Internationaal SFM standaard en de vier goedgekeurde nationale standaarden.

John de Haan, Somivab 1; posted 22 March 2019

Contributrion I to TPAC's forum on PEFC

Markus Brütsch/Markus Pfannkuch, Precious Woods; posted 2 April 2019

Contribution II to TPAC's forum on PEFC

Markus Brütsch/Markus Pfannkuch, Precious Woods; posted 2 April 2019

Contribution III to TPAC's forum on PEFC