Voor inkopers

Duurzaam inkopen van hout en papier

Als inkoper heeft u waarschijnlijk een heel aantal vragen: ‘Wat betekent de eis van duurzaamheid voor het inkopen van hout en papier?’ ‘Waarom zou mijn organisatie duurzaam inkopen?’ en ‘Hoe kunnen we dat zo eenvoudig mogelijk doen?’ Voor het antwoord op deze en andere vragen kunt u terecht bij:

Inkopen van niet-certificeerd hout

Procedure voor overige bewijzen (Categorie B) van duurzaam geproduceerd hout 

Indien een inkoper om een bepaalde reden besluit dat hij niet-gecertificeerd hout wil inkopen, zal hij een procedure moeten starten om te beoordelen of het hout voldoet aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam hout.

Deze beoordeling zal worden uitgevoerd aan de hand van verschillende documenten die de leverancier van het ongecertificeerde hout moet aanleveren. De procedures voor de zogenaamde categorie B bewijzen vindt u op de Engelstalige website onder procedural documents.

Meer informatie over de inkoop van duurzaam hout (links)

Verdere informatie over duurzaam inkopen van hout kunt u vinden op de onderstaande websites: