News

Start online stakeholderforum over FSC Internationaal

De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) gaat van start met de periodieke hertoetsing van FSC Internationaal aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor hout (TPAS). TPAC nodigt stakeholders uit om hun kennis over en ervaring met FSC te delen op het TPAC stakeholderforum. Bijdragen op het forum worden gewaardeerd en ondersteunen een robuust toetsingsproces. Het forum is open van 12 juli tot en met 6 september.

Aan het eind van de toetsingsprocedure zal TPAC rapporteren over hoe de inbreng via het stakeholderforum is meegewogen in het eindoordeel van de Commissie. Dit rapport wordt gepubliceerd op de TPAC website.

TPAC toetst houtcertificatiesystemen aan de Nederlandse Inkoopcriteria en brengt hierover advies uit aan het Ministerie van I&W. De commissie is in het leven geroepen omdat de Rijksoverheid zichzelf heeft verplicht om duurzaam in te kopen.

Informatie

Terug naar overzicht